เวลา
เวลาของประเทศเกาหลีจะเร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง

ระยะเวลาในการบิน
จากประเทศไทยมุ่งตรงสู่เกาหลี ขาไปใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมง ขากลับจะนานกว่าขาไปประมาณ 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมง เพราะบินทวนกระแสลม

การแลกเงิน
สกุลเงินของเกาหลีคือ วอน (WON)  โดยสัญลักษณ์ คือhttp://www.toeastkorea.com/images/info/won.gif และตัวย่อตามมาตรฐาน สากล ISO 4217 คือ KRW โดยมีเหรียญกษาปณ์แบ่งออกเป็น 10, 50, 100 และ 500 วอน ประเภทของธนบัตรมี 1000, 5000 และ 10,000 วอน อัตราแลกเปลี่ยน อยู่ที่ประมาณ 1,200 วอน ต่อ 1 เหรียญสหรัฐ บัตร เครดิต เช่น วีซ่า อเมริกันเอ๊กซเพลส ไดเนอร์คลับ มาสเตอร์ และเจซีบี สามารถใช้ได้ตาม โรงแรม,ภัตตาคาร, ร้านค้าบางแห่ง, และ Duty Free

ธรรมเนียมการทิป
ไม่ได้เป็นธรรมเนียมดั้งเดิมของเกาหลี การคิดค่าบริการ 10% จะถูกคิดเพิ่มไว้ในใบเสร็จของโรงแรมอยู่แล้ว และ 3-10% สำหรับภัตตาคารบางแห่งหากท่านพอใจกับบริการที่ได้รับ ท่านสามารถให้ทิป เพื่อเป็นกำลังใจแก่มัคคุเทศก์ และคนขับรถได้ โดยทั่วไปประมาณ 3 USD ต่อคนต่อวัน
ภาษี
สินค้าส่วนใหญ่และงานบริการแทบทั้งหมดถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มตามอัตรา มาตรฐาน 10% และรวมอยู่ในราคาขายปลีก ราคาค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการอื่น ๆ ในโรงแรมนักท่องเที่ยว ค่าอาหารและบริการอื่น ๆ จะบวกภาษี 10% ลงในใบเสร็จ

กระแสไฟฟ้า
ในประเทศเกาหลีใต้ โดยทั่วไปแล้วจะใช้กระแสไฟฟ้า 110 โวลต์ถ้าเป็นโรงแรมอาจมีปลั๊กให้เลือก 2 แบบทั้งปลั๊กสองขาแบบแบน 110 โวลต์ และ ปลั๊กสองขาแบบกลม 220 โวลต์ หากต้องการนำอุปกรณ์ไฟฟ้าจากเมืองไทยไปใช้ ควรเตรียมปลั๊กพ่วงไปด้วยและโปรดตรวจสอบ กำลังจ่ายของเครื่องใช้ไฟฟ้า ท่านก่อนใช้เพื่อความปลอดภัย

การใช้โทรศัพท์มือถือ
หากต้องการนำโทรศัพท์มือถือไปใช้ที่สิงคโปร์จะต้องขอเปิดระบบ ROMING ที่ศูนย์การให้บริการจากเจ้าของระบบตามเงื่อนไขของเครือข่ายนั้นๆ (DTAC, GSM, TRUE)ก่อนออกเดินทางหรือสามารถไปขอเช่าเครื่องได้ที่สนามบินสุวรรณภูมิก่อน ออกเดินทางโดยมีค่าใช้จ่ายในการขอเช่าเครื่องตามแต่ละร้านกำหนด

การใช้โทรศัพท์โทรศัพท์ระหว่างประเทศเข้าเมืองไทยสามารถหาซื้อบัตรโทรศัพท์ ได้ทั่วไปและโทรจากเครื่องสาธารณะได้ โดยโทรศัพท์สาธารณะมี 3 ประเภท คือคือสีฟ้า สีเทา และโทรศัพท์ที่ใช้บัตรสีฟ้าและเทาใช้สำหรับโทรในเมืองและในประเทศ เสียค่าโทรครั้งละ 45วอน ต่อ 3 นาที (แตกต่างกันตามระยะทางทางไกลจะแพงกว่านี้) สำหรับชนิดหยอดเหรียญสามารถใช้เหรียญ 10, 50 และ 100 วอน สำหรับโทรศัพท์ใช้บัตร โทรได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยบัตรมีราคาตั้งแต่ 3000 / 5000 / 10000 วอน บัตรเหล่านี้มีขายทั่วไป ตามโรงแรม ธนาคาร ร้านค้า หรือสังเกตที่ตู้โทรศัพท์จะมีการบอกสถานที่ขายใกล้ ๆ โทรเข้าประเทศไทย ค่าโทรประมาณนาทีละ 400 วอน

โทรศัพท์สายท่องเที่ยวเกาหลี โทร 1330
ถ้าท่านต้องการความช่วยเหลือหรือข้อมูลการท่องเที่ยวเป็นภาษาอังกฤษ กรุณากดเลขหมาย 1330 พนักงานรับโทรศัพท์ที่สามารถพูดได้สองภาษาจะให้รายละเอียดข้อมูลเกที่ยวกับ การท่องเที่ยวท่านได้ ถ้าท่านต้องการข้อมูลเที่ยวกับเขตอื่น กรุณากดรหัสโทรศัพท์ของเมืองนั้นก่อนกดหมายเลข 1330โซล 02, อินชน 032, แทจอน 042, พูซาน 051, อุซาน 052, แทกู 053, ควางจู 062, เคียงคีโด 031, คังวอนโด 033, ชุงชองนัมโด 041, ชุงชองบุก-โด 043, เคียงซางนัม-โด 055, เคียงซางบุก-โด 054, ชลลานัมโด 061, ชลลาบุกโด 063, เชจู-โด 064

ศูนย์รับร้องทุกข์ของนักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังประเทศเกาหลี ผู้ไม่ได้รับความสะดวกหรือประสงค์ที่จะให้คำแนะนำ กรุณาโทร หรือเขียนถึงศูนย์รับร้องทุกข์ของนักท่องเที่ยว ซึ่งดำเนินการโดยองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งชาติเกาหลี
ที่ตั้ง/ที่อยู่: 40, Cheonggyecheonno, Jung-gu, Seoul, 100-180, Korea
เบอร์โทร: (02) 735-0101
โทรสาร: (02) 777-0102
Email: tourcom@mail.knto.or.kr

หมายเลขด่วนที่ควรรู้
ตำรวจ…………………………………………………….กด 112
บริการหาหมายเลขโทรศัพท์ท้องถิ่น…………กด 114
ดับเพลิง และเหตุฉุกเฉิน………………………….กด 119
บริการหาหมายเลขโทรศัพท์ทางไกล………กด รหัสพื้นที+114
พยาบาลฉุกเฉิน……………………………………..กด 1339
ศูนย์โทรเลขระหว่างประเทศ……………………กด 00795
ศูนย์ข้อโทรศัพท์ต่างประเทศ……………………กด 00794
ศูนย์รับคำร้องของนักท่องเที่ยว………………..กด (02)735-0101
โทรศัพท์ไปต่างประเทศ…………………………..กด 00799
ศูนย์ข้อมูลเพื่อนักท่องเที่ยว……………………..กด 1330
ใดๆ เข้าไปอาบน้ำแร่เป็นอันขาด  

การอาบน้ำแร่
การอาบน้ำแร่ เป็นที่นิยมมากในเกาหลี คนเกาหลี ที่เชื่อว่าการอาบน้ำแร่ สามารถรักษา โรคภัยไข้เจ็บ โรคผิวหนังและบำรุงผิวทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งขึ้นได้โดยบางแห่งจะมีการใส่ ส่วนผสมของธรรมชาติอย่างลาเวนเดอร์ หรือ กาแฟ เพื่อเพิ่มสรรพคุณในการบำรุงมากขึ้น สถานที่อาบน้ำแร่ จะถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนแรกเป็นสวนน้ำที่มีอยู่ทั้งในร่ม และกลางแจ้ง ส่วนที่สองเป็นการอาบน้ำแร่แบบเกาหลี โดยจะไม่อนุญาตให้ใส่ชุดชั้นในหรือชุดว่ายน้ำ สามารถหาสถานที่บริการอาบน้ำแร่ได้ตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง รวมทั้งสวนน้ำที่กำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในประเทศเกาหลี

มารยาทขั้นพื้นฐานแบบเกาหลี
สำหรับคนเกาหลีแล้วการทักทายและการบอก ขอบคุณ เป็นเรื่องสำคัญมาก คนเกาหลีมักกล่าวคำทักทายและขอบคุณพร้อมก้มหัวคำนับเสมอ โดยโค้งต่ำระดับไหนนั้นขึ้นอยู่กับความอาวุโสของผู้พูดทั้ง 2 ฝ่าย การถูกเนื้อต้องตัวของอีกฝ่ายจะทำเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ส่วนมากจะแค่การจับมือทักทายกันอย่างสุภาพ การเยี่ยมบ้านคนเกาหลี ต้องทอดรองเท้า เพราะคนเกาหลีนิยมนั่งรับประทาน และนอนบนพื้นจึงควรถอดรองเท้าเสมอ สำหรับการรับประทานอาหารนั้นคนเกาหลีไม่ค่อยนิยมการพูดคุยกันระหว่างมื้อ อาหารมากเกินไปจะถือว่าไม่สุภาพ และไม่แชร์ค่าอาหารกัน ยกเว้นในกรณีพิเศษเท่านั้น

มารยาทในการสูบบุหรี่และดื่มเหล้า
การสูบบุหรี่นั้นผู้อ่อนอาวุโสไม่ควรขอยืมบุหรี่หรือยืมไฟเช็คกับผู้ใหญ่ หรือ แม้แต่การเริ่มสูบบุหรี่ก็ไม่ควรเริ่มก่อนและ ขณะที่สูบหรือเป่าควันบุหรี่ควรหันหน้าไปทางอื่น
การดื่มเหล่ากับผู้ใหญ่นั้นจะรับแก้วเหล้าจากผู้ใหญ่ต้องรับด้วยมือสองข้าง (รับสิ่งของอะไรก็ตามจากผู้ใหญ่ก็ต้องรับด้วยมือสองข้าง) และหลังจากที่รับแก้วแล้วหันข้างหรือหันหลังข้างหนึ่งป้องปากแก้วดื่ม เมื่อชนแก้วกับผู้ใหญ่ ผู้อ่อนวัยต้องให้ระดับแก้วต่ำกว่าแก้วของผู้ใหญ่ สำหรับคนเกาหลีแล้วการรักษามารยาในเรื่องนี้จะทำให้เกิดความประทับใจอย่าง มากทีเดียว

เครื่องแต่งกายที่แนะนำ
ในฤดูหนาวเหมาะสมด้วยการพกพาผ้าพันคอและถุงมือเป้นประจำสำหรับผู้ที่เดินทาง บ่อย เพราะภูเขามักปกคลุมด้วยหิมะเสมอ

ในฤดูร้อนสามารถ เสื้อผ้าสวมใส่สบายประเภทเสื้อเชิร์ตแขนยาวแบบไม่ทางการเสื้อเชิร์ตแขนสั้น และกางเกงระดับเข่า เสื้อยืดกางเกงยีนส์โดยเลือกเนื้อผ้าที่ไม่หนา และ ระบายลมได้ดี

สิ่งที่ควรนำติดตัวเสมอ
- ยาต่างๆ ได้แก่ ยารักษาโรคประจำตัว, ยาแก้แพ้ (เมารถ ), ยาแก้ท้องเสีย, ยาลดไข้หรือตามแพทย์สั่ง
- กระเป๋าสตางค์ และบัตรเครดิต
- แว่นกันแดด/ครีมกันแดด /ร่มกันแดด
- หนังสือเดินทาง (Passport) และเอกสารสำคัญ
- อุปกรณ์ถ่ายภาพ

 

 
     
     
     
     
     

 

         
         
         
         

ติดต่อเรา: email: booking.happygroup@gmail.com Tel: 02-3201745-6, 085-666-3963 Fax: 02-3201747